Medzi naše služby patrí:
– registrácia ochrannej známky
– odpoveď na predbežné zamietnutie registrácie (provisional refusal)
– obnova ochrannej známky
– konzultácie
– registrácie patentov
– registrácie provisional patent (predbežný patent)
– registrácie dizajnov
– príprava licenčných zmlúv
– príprava franchisingových zmlúv
– registrácia licenčných zmlúv
– registrácia franchisingových zmlúv
– nastavenie licenčných poplatkov ako daňových výdavkov

Vaše produkty, služby a firmu môžete chrániť aj inými právami okrem registrácie ochranných známok. Ide najmä o patenty, autorské práva a domény. Pre ochranu Vašich ideí Vám odporúčame najmä patentové právo. Pre ochranu umeleckých diel, videí a softvéru Vám odporúčame najmä autorské právo. Doménové mená stále významnejšie dopĺňajú reklamnú komunikáciu Vašich produktov a služieb.